littsint

i samarbete med     

Värmlands Mansforum

scrolla ner

Välkommen till littsint.se

På littsint.se kan du hämta en gratis e-bok: «Littsint Föräldravägledning i ilskehantering». E-boken innehåller tio videoklipp som är hämtade från terapisessioner i ilskehantering. Videoklippen förmedlar en väldokumenterad modell för ilskehantering på ett konkret sätt. Hemsidan och e-boken är framtagna av psykologspecialist Steinar Sunde vid familjerådgivningskontoret i Molde, Norge, med stöd från norska ”Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet”.

Syftet med e-boken är att nå ut med psykologisk kunskap och metoder till föräldrar, som ett verktyg så att de kan hjälpa sig själva skapa en tryggare och mer förutsägbar vardag för barnen.

Om du vill ha mer hjälp med ilskehantering har Värmlands Mansforum info@varmlandsmansforum.se info om kurser i den metod som presenteras i e-boken. Du kan även ta kontakt med din lokala socialförvaltnings familjestödsavdelning eller be om föräldrastöd hos ditt landsting eller vårdcentral.

Denna svenska upplaga av Littsint är framtagen av Värmlands Mansforum, som också välkomnar förslag på förändringar eller uppdateringar så att materialet kan förbättras och delas med flera!