Här kan du få hjälp

Föräldrar eller andra som vill ha mer hjälp med att arbeta med ilska/våld kan ta kontakt med sitt lokala socialförvaltnings familjestödsavdelning eller be om föräldrastöd hos landsting eller vårdcentral.

Värmlands Mansforum info@varmlandsmansforum.se har mer info om hur du kan få hjälp.

Utöver socialförvaltningens familjestödsavdelning erbjuder norska ATV (Alternativ til Vold) och Brøsets kompetenscenter behandling för problem med ilska och våld. På ATV:s hemsida finns en översikt över var det finns ATV-kontor i Norge och Sverige.